Store trafikkproblemer i Torrevieja

Riksveiene har like stor trafikk som motorveien.

Spaniaavisen

Publisert 5. mai 2013 10:25

TORREVIEJA

Trafikktettheten gjennom Torrevieja bare øker. I en årrekke har man hatt problemer med trafikken på N-332 gjennom Saltbyen. Køene er store på grunn av at det kun er en fil i hver kjøreretning.

Nå viser de siste dataene fra veimyndighetene at det passerer i gjennomsnitt 20.000 biler om dagen på alle tre riksveiene inn til og gjennom Torrevieja.

På N-332 er det til og med registrert over 33.000 biler på enkelte dager. Dette er tall som kan sammenliknes med antall biler på motorveien mellom Alicante og Murcia.

På CV95 ved Los Balcones er det registrert 20.037 bilpasseringer daglig. Veien fra Crevillente gjennom Quesada, CV905, har 27.270 bilpasseringer daglig.

CV905 har 12 rundkjøringer i løpet av en forholdsvis kort strekning fra Quesada og inn mot Torrevieja.