Store områder i Torrevieja vernes mot boligutbygging

Setter stopper for boligplaner.

Terje Aspdahl

Publisert 27. mai 2017 06:45

TORREVIEJA

Utbyggeren, som har forsøkt å få gjennomslag for å bygge 2 300 boliger i La Ceñuela sør i Torrevieja, kan legge vekk planene om forslaget fra regionsregjeringen blir vedtatt.

Kommunen har langt på vei også fått gehør for sine krav om å verne områdene mellom Los Locos-stranden og Cabo Cervera.

Pativel (Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral) er regionsregjeringens verneplan for kysten av hele Valencia-regionen.

Det var i 2015 at Partido Popular i Torrevieja omregulerte det rundt 600.000 kvadratmeter store jordbruksområdet i La Ceñuela, slik at det kunne bygges boliger. Regionsregjeringens forslag vil bety at tomten, som ligger ved sykehuset, vil få en utnyttelsesgrad på ti prosent og kun kan brukes til hotell eller golfbane.

Nærmere 500.000 kvadratmeter foreslås vernet fra utbygging ved cala Ferris, også tomten som ble gjerdet inn i fjor. 

I tillegg vil man, for å lage en grønn korridor fra cala Ferris til Torrevieja-lagunen, skjerme ytterligere en million kvadratmeter fra utbygging.