Storbank tilbyr boliger til billig leie

Valencia-regionen er først ute med boligtilbudet.

Spaniaavisen

Publisert 15. desember 2012 08:03

VALENCIA

Presidenten i Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, signerte nylig en avtale som gjør at mellom 250 og 300 familier i Valencia-regionen kan få leie bolig for 200 euro i måneden. Dette gjelder familier som har store betalingsproblemer for tiden.

Banken stiller 300 av sine boliger i Valencia-regionen til disposisjon for trengende familier. Det er boliger banken har fått i fanget etter at de tidligere eierne ikke klarte å betale lån og avdrag.

Regionsmyndighetene har i tillegg 600 boliger som inngår i et spesielt program for trengende.

Dette vil si at man har i underkant av tusen boliger man kan tilby folk til en billig leie.