Stor interesse for advokatens Spania-råd

Tok opp skatteavtale, arv, eiendom og trygd.

Spaniaavisen

Publisert 13. november 2014 08:22

ALFAZ DEL PI

Over 100 nordmenn hadde tatt turen til Den Norske klubben Costa Blanca i Alfaz del Pi denne uken for å få med seg foredraget av den norske advokaten Monica Malm.

Malm er for tiden på Costa Blanca for å informere nordmenn i området om regler og lover innenfor skatt, arv og trygd. Hennes første foredrag på Den Norske klubben Costa Blanca trakk fullt hus.

– Et fantastisk oppmøte. Håper de fremmøtte fikk informasjon de hadde bruk for. Det er store områder å snakke om så det begrenser seg hvor dypt man kan gå inn i de enkelte problemstillingene. Det ble litt mer om pensjon og trygd enn jeg hadde tenkt meg på grunn av signaler fra tilhørerne, som forøvrig er viktig for meg å lytte til. Det var en flott og variert gruppe. De stilte mange viktige og interessante spørsmål, sier advokat Monica Malm til Vikingposten. 

Trenger du hjelp? I vår bransjeguide finner du næringsdrivende på Costa Blanca som står til din tjeneste

I sitt foredrag belyste Malm spesielt skatteavtalen mellom Norge og Spania, arv og testamente samt trygd og rettigheter. Hun sier det er viktig å ha kjennskap til landets lover og regler når man oppholder seg i to land eller bor i et annet land enn man har eiendom og inntekt. Og hvilket lands lov som da vil gjelde i forskjellige situasjoner som kan oppstå både innen skatt, trygd, uførhet, skilsmisse, arv og testamente.

– Hvis man har flyttet til Spania er det to mulige årsaker til at man er skattepliktig til Norge. Den ene årsaken er begrenset skatteplikt på grunn av blant annet trygd fra Norge og bolig i Norge. Den andre er at man fortsatt er registrert bosatt i Norge. For å forebygge og unngå dobbeltbeskatning som gjøres ved at Norge og Spania gjensidig gir avkall på beskatningsretten, må man først finne ut hvor man er registrert bosatt i Norge eller Norge og Spania. Det er vanskelig å komme «ut» av skattesystemet i Norge. Det tar tre-fire år, sier Malm.

Innenfor temaet arv og testamente ga Malm flere viktige opplysninger. 

– Mange lurer på om et testamente som er skrevet i Spania er gyldig i Norge. Svaret er at innholdet må overholde det norske regelverket, men formen det spanske. Har man eiendom i Spania er det lurt å opprette testamente. Da blir håndteringen av boligen her raskere. Det er likt mellom Norge og Spania. Der hvor boet er behandles alt, sier Malm og gjør spesielt oppmerksom på at et gjensidig testamente som to eller flere personer har skrevet sammen og som går ut på at de skal arve hverandre, godkjennes ikke i Spania.
– Hver av ektefellene må skrive hvert sitt testamente som må signeres av notarius publicus. 

Les også: 10 års mareritt endelig over for Anna

Når det gjelder trygd og rettigheter påpeker Malm at medlemskap i folketrygden er nøkkelen til rettighetene fra NAV. Hvis man trenger behandling er hennes beste tips å ta kontakt med HELFO for å spørre hvor det er best å behandles. 

Det var engasjerte tilhørere og mange spørsmål ble stilt fra salen om blant annet boligbeskatning ved utleie, beskatning i forbindelse med enkeltforetak og AS i Norge og Spania og rettigheter ved overgang fra uføretrygd til alderspensjon. Etter endt foredrag var det mange som ønsket mer informasjon og råd fra advokaten. 
Samme foredrag ble holdt i Gran Alacant og Torrevieja tirsdag og onsdag denne uken. 

Vigdis Lorsa (69) og Gunnar Wahl (68) var to av nordmennen som var tilstede på foredraget på Den Norske klubben Costa Blanca i Alfaz del Pi.

– Jeg er her i dag for å høre om det har kommet nye regler angående å sitte i uskiftet bo som ikke eksisterer i Spania. Ellers er det viktig for meg å holde meg oppdatert, samt å følge med på om det skjer forandringer som jeg må være spesielt oppmerksom på, sier Vigdis Lorsa.
– For meg er det spesielt interessant å følge med på hva som skjer innen beskatning. I tillegg liker jeg å holde meg oppdatert om områdene som det har blitt informert om her i dag og også å lytte til andres problemstillinger og delta i diskusjoner, sier Gunnar Wahl.