Stoppet seks tonn hasj på vei til Spania

 Tollere gjorde gigantbeslag.

Spaniaavisen

Publisert 22. februar 2010 06:27

MAROKKO

Tollere ved havnebyen Casablanca i Marokko beslagla lørdag hele seks tonn hasj som skulle smugles til Spania.

Narkotikaen var gjemt i bokser med papir.

Av 1345 personer som ble arrestert for narkotikasmugling i Marokko i fjor, var halvparten utlendinger. På grunn av økt grensekontroll ble mer enn 180 tonn hasj beslaglagt i 2009.