Stoltenberg skal lytte til nordmenn i Spania

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på velferden for nordmenn i utlandet. Den Norske Klubben Costa Blanca er sentral i dette utvalget.

Spaniaavisen

Publisert 24. mars 2010 12:59

ALFAZ

Oppdatert: 12:36
– Det ser nå ut til at Regjeringen endelig har tatt spørsmålene fra utflyttede nordmenn alvorlig, idet den har nedsatt et utvalg. Utvalget skal vurdere de konsekvensene økt migrasjon og internasjonal mobilitet vil ha for velferdsmodellen. Et arbeid som skal pågå frem til 2012, sier lederen av Den Norske Klubben Costa Blanca, Bjørg Svedbergh.

 I henhold til dette mandatet har departementet også opprettet en referansegruppe for utvalget og innspill fra referansegruppen vil være en stor ressurs i utredningsarbeidet. Utvalget ble oppnevnt allerede i mai i fjor.

Denne gruppen har mulighet til – både gjennom skriv og i møter – å komme med innspill til utvalget underveis i arbeidet med disse så påtrengende saker.

I referansegruppen er det 19 norske organisasjoner som deltar. 16 av disse har ingen tilhørighet utenfor landets grenser mens tre er organisasjoner bestående av ut- og innvandrere.

– DNKCB er invitert til å delta i denne viktige referansegruppen som den eneste institusjon med medlemsmasse som representerer norske utflyttere. Dette betyr i praksis at DNKCB representerer minst 5000 nordmenn på Costa Blanca og nordmenn generelt som har emigrert til Spania og som bor i andre områder av landet, sier Svedbergh.