Sterkt resultat fra Norwegian

Selv med store kostnader for etableringer av baser i Spania og Thailand.

Spaniaavisen

Publisert 15. februar 2013 07:55

OSLO/COSTA BLANCA

Norwegian legger i dag frem et årsresultat før skatt på vel 623 millioner kroner, en forbedring på 457 millioner fra året før.

2012 er preget av god trafikkvekst og internasjonal ekspansjon, med mange nye ruter og etablering av nye baser. I løpet av fjoråret ble også 13 fabrikknye fly faset inn.

Administrerende direktør Bjørn Kjos er godt fornøyd med resultatet og at Norwegian også i et svakt kvartal for mange flyselskaper fikk en resultatforbedring på over 200 millioner kroner.

– Fyllingsgraden holdt seg stabil i 2012 og trafikkveksten var god. 2012 er et år preget av internasjonal ekspansjon og vi har hatt en del nødvendige kostnader knyttet til etablering av nye baser i Thailand og i Spania. Dette er oppstartskostnader som er helt nødvendige for å kunne vokse i en global bransje. Veksten ute er også med på å sikre driften i Skandinavia og trygge våre skandinaviske arbeidsplasser, sier Bjørn Kjos.