Stenger strender etter gassutslipp

Mer trøbbel for kanariøy.

Spaniaavisen

Publisert 9. november 2011 16:11

EL HIERRO

På grunn av gassutslipp ved El Hierro har myndighetene valgt å stenge flere strender sør på øya. Gassen kan være giftig for mennesker.

En ansatt i det spanske geologiske instituttet ble plutselig dårlig da han skulle gjøre målinger av kullos (karbonoksid) i området i forbindelse med vulkanaktiviteten. Kullos er en fargeløs, tilnærmet luktfri og svært giftig gass.

For ikke å risikere at også andre skal få trøbbel, valgte myndighetene å stenge strendene. Gassutslippene skal ikke representere noen fare for innbyggerne i La Restinga, som er nærmest den undersjøiske vulkanen.

Fortsatt gjør man store funn av død fisk i havnen i La Restinga og kystområdene nær vulkanen. Analysene tyder på at fisken har dødd av mangel på oksygen og ikke gift forårsaket av vulkanen.