Statlig ekspertutvalg vil høre Spania-nordmenns erfaringer

Lege Vidar Hjelset skal møte Brochmann-utvalget onsdag 27. oktober i Alfaz. Da vil han be det regjeringsoppnevnte utvalget snarest mulig se på den hollandske helsemodellen.

Spaniaavisen

Publisert 21. oktober 2010 08:25

ALBIR

Onsdag skal Brochmann-utvalget ha åpent møte i lokalene til Den Norske Klubben Costa Blanca. Der vil lege Vidar Hjelset være til stede med sine egne erfaringer som norsk lege i Spania de siste ti årene.

– Hollenderne er ikke bare høyere enn oss, de er også smartere. De er det første landet i Europa som har innført en reform som sier at alle hollendere kan reise hvor de vil i EU, og få utført helsetjenester. Kravet er at helsetjenestene er billigere enn de ville vært i Holland. Dette sparer landet for både lange helsekøer og ikke minst penger. Tilbudet markedsfører seg selv, private sykehus og helseinstitusjoner har vært raske til å trykke opp brosjyrer på hollandsk og gjøre dem tilgjengelig for hollenderne, forteller Vidar Hjelset.

Les også: Storstilt svindel med spansk skinke

Den erfarne legen mener et slikt tilbud til norske borgere vil være vanskelig. Til det er de tre aktørene innen helsetilbudene til nordmenn alt for lite villige til å samarbeide.

– I Norge har vi tre aktører. Kommunene, som betaler for sykehjemmene.
Staten, som styrer sykehusene, og NAV som betaler for de resterende offentlige helsetjenestene. Jeg opplever hver eneste uke at disse tre aktørene skyver problemene mellom hverandre for å kunne vise til bedre budsjetter. I tillegg sitter det mange byråkrater og jobber der, og de vil fortsatt ha sine sikre jobber. Norge har et av de dyreste helsevesen i verden, og i tillegg er det lite effektivt. Det ville vært utrolig bra for nordmenn å ha det samme tilbudet som hollenderne har. Men jeg har dessverre veldig liten tro på at dette lar seg gjennomføre i Norge, sier Vidar Hjelset.

Les også: Trim på resept fra spanske leger

– Men du sitter ikke her og argumenterer for å få mer å gjøre selv, og tjene mer penger?

– Absolutt ikke. En slik reform ville jeg ikke hatt noen gevinst på i det hele tatt. Dette gjelder stort sett sykehus- og institusjonsinnleggelser.
Jeg hadde en kreftpasient for en liten tid siden som måtte hjem til Norge for å få behandling. Her nede ville samme behandling kostet 30.000 kroner, og pasienten ville gjerne fortsatt bodd i Spania. Behandlingen i Norge garanterer jeg koster minst det dobbelte, sier Hjelset.

PS! Brochmann-utvalget skal se på effekten av større mobilitet i befolkningen og hva slags utfordringer den norske velferdsmodellen møter på grunn av mer bevegelse over landegrensene. Utvalgets utredning legges frem innen 6. mai 2011.