Stanset distribusjonen ved Coca Cola-fabrikken i Alicante

Streikende parkerte biler ved utkjørselen - fikk medhold av politiet.

Spaniaavisen

Publisert 11. februar 2014 15:51

ALICANTE

Streiken ved Coca Cola-fabrikken i Alicante fortsetter på niende døgnet. Mandag morgen klarte oppfinnsomme streikende å stanse et forsøk på distribusjon av den populære leskedrikken.

Distributøren av Coca Cola, Codisbegan, har hele tiden støttet de streikende og har latt bilene stå. På mandag fikk de imidlertid ordre om å kjøre ut varene for distribusjon. Streikende arbeidere parkerte da biler ved utkjørselen for å hindre utkjøringen.

Styrker fra Policia Nacional kom til stedet, og mange ventet konfrontasjoner. Nasjonalpolitiets intensjon var å fjerne de streikende og deres parkerte biler.  Stor ble derfor overraskelsen da politiet oppdaget at utkjørselen fra området manglet såkalt "vado municipal".

Etter en kort konferanse med lokalpolitiet ble man enig om at det ikke var noe som hindret de streikende arbeiderne fra å parkere og sperre utkjørselen. Denne beslutningen ble møtt med applaus fra de streikende.

Forklaringen er at alle utkjørsler, enten det er fra villa eller boligblokk, butikk eller fabrikk må ha et skilt av typen vado municipal. Dette må man betale en årlig avgift for, siden man bruker offentlig fortau og vei, i tillegg mister det offentlige en parkeringsplass der utkjørselen går.

Streiken har pågått siden forrige mandag, og er en protest mot stenging av fabrikken i Alicante og tre andre i Spania.