Arkivet

Spår trøbbel for Mallorca og øyene


MALLORCA

De baleariske øyenes avhengighet av turisme gjør dem spesielt sårbare overfor global oppvarming, viser en ny EU-rapport.

«Regionene 2020» setter søkelys på de forskjellige regionene i Europa, og vurderer deres sårbarhet. De baleariske øyene (Mallorca og Ibiza, for eksempel) vil oppleve mer regn, tørke og økende sommertemperaturer. Dette gjør dem mindre attraktive som feriedestinasjon. Enhver nedgang i turistindustrien vil ramme øyenes økonomi hardt, går det fram av rapporten. En unaturlig optimisme basert på dollar-turistene har ført til at regionen har en av de minst utdannende arbeidsstyrkene i Europa. Dette betyr at de er minst tilpasset til å omstrukturere seg under de vanskelige økonomiske forholdene.

Se våre bildeserier her

En annen bekymringsfull faktor er bosettingen langs kysten, eller sårbare elver, som gjør dem mer utsatt for knapphet på vann og energi. Forfatterne av rapporten har utviklet en sårbarhetsanalyse for å ta alle disse faktorene i betraktning. Øyene skårer dårlig i forhold til nesten alle øvrige regioner i vest-Europa. Mangel på energi og en overdreven tro på fossilt brennstoff er også anmerket i forhold til øyene.

Les mer om:

Reise