Spår et vanskelig år for spanske banker

IMF venter fall i spanske boligpriser på 15 prosent i år.

Spaniaavisen

Publisert 24. april 2009 06:44

MADRID

Det internasjonale pengefondet (IMF) anser at fusjoner mellom sparebanker er uunngåelig. Dette begrunner de med avhengigheten bankene har til eiendomssektoren, der prisene ventes å falle med 15 prosent i år.

Det anbefaler økt offentlig forbruk, og kritiserer at lønnen for manuell arbeidskraft her er høyere enn andre steder i eurosonen.

Det internasjonale pengefondet anser likevel at krisen vil nå bunnen rundt midten av året, med en reduksjon i brutto nasjonalprodukt på 3 prosent i år. Deretter forventer man en svak oppgang.