Spanske sjømenn i pensjonskamp mot norske myndigheter

12.000 spanjoler føler seg lurt av Norge - enkelte blir nektet pensjon etter 15 år på norske skip.

Terje Aspdahl

Publisert 22. september 2014 11:08

VALENCIA

Fra 1950 og frem til 1994 har rundt 12.000 spanske sjømenn jobbet i den norske handelsflåten. Spanjolene betalt skatt til Norge, men de blir nektet norsk pensjon.

EU har krevd at norske myndigheter må få til en avtale med spanjolene som i tråd med den skattepliktsavtalen som gjaldt, betalte skatt til Norge selv om de var bosatt i Spania.

Så langt ser det ut som norske myndigheter støtter seg på lovverket fra 1948 hvor det het at en sjømann som ikke var norsk og ikke bodde i Norge, verken har rett til pensjon eller krav på seg om å betale skatt i Norge. Men spanjolene har altså skattet til Norge.

Sjømennene har organisert seg i forneingen "Long Hope", og denne uken møter representanter den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og Norges ambassadør til Spania, Johan Vibe. Hensikten med møtet i Valencia førstkommende torsdag og Madrid fredag er å legge frem sin sak påny. På møtet i Madrid er også representanter for EU med.

"Long Hope" hevder at alle spanjoler er blitt nektet pensjonrettigheter av norske myndigheter. Enkelte har jobbet opptil 15 år på norske skip uten å få fem øre i pensjon.

Det mener organisasjonen er brudd på fundamentale menneskerettigheter.

– Vi krever at den norske regjeringen oppfyller sine forpliktelser hva gjelder arbeid og sosiale rettigheter, skriver organisasjonen.