Spanske leger klare for å bryte loven

Nekter å følge myndighetenes nye helsekrav.

Spaniaavisen

Publisert 1. september 2012 10:36

VALENCIA

Fra og med 1. september har en ny lov trådt i kraft i Spania. Den sier at alle utlendinger, både EU-borgere og ikke EU-borgere, som ikke oppfyller Spanias krav om dekning av helsetjenester, skal avvises av medisinsk personale. Loven er et tiltak for å spare penger i en slunken statskasse.

Dette gjelder folk fra ikke EU-land, som for eksempel har mistet jobben og ikke er dekket av Seguridad Social. Disse får altså ikke lenger behandling ved legesentre eller sykehus selv om de er alvorlig syke. Loven gjelder selvsagt også alle utlendinger som ikke har residencia i Spania.

Hele 140 leger i Valencia-regionen, av disse er 31 fra Alicante-provinsen, nekter å etterkomme denne nye loven. Legene sier de vil fortsette å ta imot pasienter selv om de ikke oppfyller kravene til helsedekningen. I verste fall er legene villige til å gå i fengsel for det myndighetene nå karakteriserer som en forbrytelse mot den nye loven.