Spanske banker overtok nesten 40.000 boliger i fjor

...men det er enda verre på leiemarkedet.

Spaniaavisen

Publisert 12. mai 2013 18:37

COSTA BLANCA

Vi leser stadig om alle utkastelsene, om mennesker som ikke klarer å betjene boliglånene sine og må gå fra hus og hjem. Nå foreligger tall fra Banco de España som bekrefter at krisen rammer svært mange.

I følge sentralbanken måtte spanske banker i fjor ta over 39.167 boliger bare i fjor. Og da snakker vi om offisiell statistikk fra rundt 85 prosent av Spanias bankvesen.

Men tallene er verre. For blant de som er på leiemarkedet økte antall utkastelser med 17 prosent i fjor. I alt ble det iverksatt 75.600 utkastelser hva gjelder leieforhold, eide bosteder og forretningslokaler.