Spanjoler mistrives med utlendinger

80 prosent av alle spanjoler mener det bor alt for mange utlendinger i landet sitt.

Spaniaavisen

Publisert 25. august 2011 10:45

MADRID

Hele fire av ti spanjoler mener arbeidsledige utlendinger skulle blitt sendt hjem.

Disse sjokkerende tallene kommer fra en rapport fra det spanske observatoriet for rasisme og fremmedfrykt. En avdeling direkte underlagt departementet for arbeid og immigrasjon i Madrid. Tallene ble presentert tidligere i august, og viser at etter finanskrisen satte inn for fullt er fremmedfrykt og rasisme blitt mer fremtredende blant spanjoler.

Hele 63 prosent av spanjolene mener også at hvis en utlending og en spanjol søker samme jobben, skal spanjolen ha stillingen -selv om spanjolen er dårligere kvalifisert enn utlendingen.

Flesteparten av de spurte i undersøkelsen tror at utlendingene mottar mer offentlig støtte i form av arbeidsledighetstrygd og sosiale stønader, enn det spanjolene gjør.

Undersøkelsen viser også at spanjoler med høyere utdanning, spanjoler med middels til god inntekt, er mer vennlig innstilt til immigrasjon enn de med lav utdanning, dårlige inntekter og de helt arbeidsløse.