- Spania-pensjonister må snart betale kildeskatt

...men foreløpig kan ikke Norge foreta seg noe overfor "Syden-nordmenn".

Spaniaavisen

Publisert 13. oktober 2009 11:33

COSTA BLANCA

Pensjonister som har skatteflyktet til Syden skal nå tas. Fra og med inntektsåret 2010 innføres en norsk kildeskatt på 15 prosent på pensjoner som utbetales til personer bosatt i utlandet. Det går fram av forslaget til statsbudsjettet som ble lagt fram tirsdag.

 – Dette er en tilsiktet skattlegging som bidrar til å oppfylle ett av forslagets formål, at en person ikke skal kunne emigrere vekk fra det norske skattenivået på pensjoner fra Norge, ifølge Finansdepartementets pressemelding.

Les også: Skatteavtalen mellom Spania og Norge står fast

De som rammes av den nye kildeskatten får fradragsføre skatten de betaler til utlandet. Betaler du for eksempel 8 % skatt i utlandet, får du fradrag for dette. Du betaler da 7 % skatt til Norge slik at din nye samlede skatt blir 15 %, melder Dine Penger.

Trolig vil norske pensjonister i lavskatte-paradiset Kypros, Frankrike samt nordmenn bosatt i Sverige rammes av den nye kildeskatten. Siden Norge har en skatteavtale med Spania i dag vil ikke nordmenn her bli rammet av den nye kildeskatten. Men det kan endre seg. 

Les også: Frykter skattekaos for pensjonister

Kilder som Dine Penger har snakket med sier norske myndigheter har intensjoner om å reforhandle skatteavtalene som pr i dag forhindrer norsk kildeskatt. Det betyr at dagens statsbudsjett er et forvarsel om at også Spania-pensjonister etter hvert må belage seg på kildeskatt.

Med kildeskatten må flere utenlandspensjonister skatte til både landet der de bor og til Norge, og mange kan oppleve en dobling av skattetrykket.