Spania med nest høyest strømpris i EU

...bare i Litauen er det dyrere.

Spaniaavisen

Publisert 23. januar 2014 20:57

MADRID

Spania og Litauen er de landene i EU hvor strømprisene har steget mest siden 2008 viser en studie publisert av EU-kommisjonen.

Strømmen i Spania gikk i perioden 2008 – 2012 opp mer enn i noe annet EU-land bortsett fra Litauen.  I løpet av denne fireårsperioden økte kostnadene på strøm til husholdninger og bedrifter med 46 prosent i Spania og 47 prosent i Litauen.

EU-kommisjonenen sier årsaken er stigende distribusjonskostnader, økt IVA og moms i EU-land og «øko-skatt» knyttet til fornybar energi. 

Les også: De nye satsene for strøm bryter spansk lov

Spania har de høyeste overførings- og distribusjonskostnadene på elektrisitet i hele Europa med 7 euro per kilowatt time (kWh).
Litauen, Danmark og Slovakia er landene med de nest høyeste distribusjon- og overføringsprisene og betaler 6 euro per kWh.

I EU-landene samlet i perioden 2008-2012 gikk strømprisen til sluttbruker opp med gjennomsnittlig fire prosent per år, men i Spania var dette nærmere 11,5 prosent.

Prisen på gass gikk også opp i Spania med 39,5 prosent i denne perioden på grunn av to IVA-økninger samt kostnader i forbindelse med oppgradering av ledningsnettet. 

EU-kommisjonens studie viser at økningen i strømprisene i EU ikke først og fremst er på grunn av kostnadene i kampen mot global oppvarming, som tidligere trodd, men på grunn av skatter og distribusjonstariffer.