Solgården får ny vei etter dødsulykken

Kommunen har nå annonsert en plan for å bedre tilgangen til sentrum fra Solgården med gangfelt.

Spaniaavisen

Publisert 18. desember 2013 09:26

VILLAJOYOSA

Direktør Pablo Sbertoli ved Solgården har i en årrekke klaget til kommunen og bedt de om å utbedre veien fra Solgården til sentrum. Det er et farlig kryss som må forseres og gangveien er dårlig.

Det ser nå ut til at Solgårdens klage blir hørt og at utbedringer på CV-770-veien til sentrum vil bli gjennomført innen et år.

El diputado provincial de Infraestructuras, Manuel Pérez-Fenoll sier at det i mars 2013 ble utarbeidet en handlingsplan for området. Et av målene med prosjektet er å innlemme en ny rundkjøring og å utbedre CV-770 samt avkjøringer og veier som har tilknytning til CV-770.

Broen over motorveien er smal og fotgjengerfeltet svært dårlig. I planene inngår utbedring av broen, et to meter bredt gangfelt for syklister og fotgjengere. Pérez-Fenoll sier at arbeidene vil starte innen ett år forutsatt at økonomien er på plass. 

Kunngjøringen fra Pérez-Fenoll kom etter at direktøren på Solgården mandag hevdet at det hadde blitt sendt seks klager til kommunen i løpet av de siste fem årene. 

Saken kom opp i forbindelse med trafikkulykken på motorveien AP-7 i Villajoyosa lørdag hvor to eldre norske kvinner omkom. Pablo Sbertoli understreker at dette krysset ikke har noe med ulykken å gjøre.