Arkivet

Smitteraten øker til 34,70


COSTA BLANCA

Fra fredag til mandag har corona-smitteraten økt med to poeng til 34,70 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene her i Valencia-regionen.

Dermed har tallene økt jevnt og trutt den siste uken.

På landsbasis er smitteraten nå 121,75 smittede per 100.000 innbyggere.

Heldigvis er det få som er så syke at de trenger sykehusbehandling i Valencia-regionen.

Antall coronapasienter på sykehusene i de tre provinsene i regionen utgjør nå beskjedne 1,20 prosent av tilgjengelig kapasitet. På intensivavdelingene er det 2,9 prosent av sengeplassene som er opptatt av corona-pasienter.

Les mer om:

Helse-og-forbruker