- Sløser med spanske skattepenger

BBC mener Valencia har sløst bort hundrevis av millioner euro.

Spaniaavisen

Publisert 31. desember 2012 08:49

VALENCIA

Ordfører Rita Barbera i Valencia raser mot den engelske statskanalen BBC. Den spanske ambassadøren i London, Frederico Trillo, har levert inn en offisiell protest til redaktøren av programserien i BBC.

Alt skyldes et program der BBC retter søkelyset mot forskjellige prosjekter i Valencia-regionen som etter journalistenes mening er sløsing med hundrevis av millioner euro. Blant annet flyplassen i Castellon som ennå ikke har mottatt et fly ennå, flere år etter den er ferdigstilt.

BBC mener også i programmet sitt at både bygget for kunst og vitenskap og ikke minst havnen for Americas Cup er sløsing med skattebetalernes penger.

Både ordføreren i Valencia by og ledelsen i regionen mener dette programmet er spekulativt, uten rot i virkeligheten. De mener BBC med dette skader turistnæringen i regionen.

BBC har også rettet søkelyset på flere andre områder i regionen, blant annet San Miguel de Salinas.