Slik skaffer du deg skattesertifikatet Norge ber om

Dette må du ha med til skattekontoret i Spania.

Spaniaavisen

Publisert 2. desember 2009 19:03

TORREVIEJA

Nordmenn bosatt i Spania trenger skattesertifikatet Certificado de Residencia Fiscal for å unngå kildeskatt fra norske myndigheter.

Vi har bedt advokat Arne Herman Kilde Larsen i Torrevieja om hjelp til å finne ut hva som må til når du oppsøker skattekontorene i Spania.

Dette må du ha med til skattekontoret for å søke skattesertifikat:

– Pass
– Residencia (grønt ark)
– Padron
– Skjøte på boligen (hvis du bor i egen bolig), eller leiekontrakt og
kvittering for de seks siste betalte husleiene
– Kvittering for mottatt pensjon (lønnsslipp) for de 6-7 siste månedene, i
original og kopi
– Fakturaer for strøm eller vann for minimum de seks siste måneder
– Kontoutskrift som viser bevegelser på konto for de seks siste månedene

Les også: Nekter å utsette kildeskatt-fristen

I tillegg kan du vedlegge enhver annen dokumentasjon som bekrefter at man har bodd og oppholdt seg i Spania i løpet av det aktuelle året.

Dokumentasjonen må referere seg til det år for hvilket det søkes
skattesertifikat. Søker må ha oppfylt sine skattemessige forpliktelser
ovenfor Spania.

Les også: – Forsøker å snikinnføre kildeskatten

– Sertifikatet bekrefter at spanske skattemyndigheter anser deg skattemessig bosatt i Spania for skatteåret 2009, forteller Kilde Larsen til Vikingposten.

Dette betyr med andre ord at har du bodd mer enn seks måneder i Spania i løpet av 2009, oppfyller du kravene om fritak fra kildeskatten.

Søknadsfristen hos skattemyndighetene i Norge står fast: innen 1. januar 2010.