Slik får du tilbake trukket kildeskatt

Ble du trukket skatt ved pensjonsutbetalingene i 2011 før du fikk frikort, kan du søke om å få utbetalt trukket skatt nå.

Spaniaavisen

Publisert 10. januar 2012 23:06

COSTA BLANCA/OSLO

Skatteetaten opplyser at når du søker om å få utbetalt trukket skatt må du opplyse:

• ditt fødselsnummer eller D-nummer
• hvem som utbetaler pensjonen
• hvor mye skatt som er trukket. Du må legge ved kopi av dokumenter som viser utbetalt pensjon og trukket skatt
• hvilken bankkonto beløpet skal settes inn på. Du må oppgi IBAN for din konto (International Bank Account Number) og BIC (SWIFT-adresse) for din utenlandske bank (din bankfilial)

Du må også legge ved en bekreftet kopi av pass (eller annen legitimasjon med bilde) og dokumentasjon som viser at du er eier av kontoen eller har disposisjonsrett til den.

Bor du i et land som ikke anvender IBAN/BIC, må du gi tilstrekkelige opplysninger om din konto og bankens navn og adresse. Sjekk med banken hvilke opplysninger som er nødvendige.

Hvis du ikke kan legge frem de opplysningene som er nevnt ovenfor, kan du gi skattekontoret fullmakt til å innhente opplysninger om trukket skatt og bankkonto fra pensjonsutbetaler. Trukket skatt vil da bli utbetalt til samme konto som du får pensjonen på.

Vi gjør oppmerksom på at du ikke får rentegodtgjørelse når trukket skatt blir utbetalt ut før skatteoppgjøret.

Søker du ikke om tilbakebetaling, vil for mye trukket skatt bli utbetalt når du får skatteoppgjøret for 2012 i oktober i 2013. Du vil da få renter på tilgodebeløpet.

Søknader om tilbakebetaling av trukket kildeskatt skal sendes til:
Skatt nord
Postboks 6310
NO – 9293 Tromsø