Slik blir corona-tiltakene under julefeiringen

Alle regionene, unntatt Madrid som stemte imot og Catalonia som avsto fra å stemme, har støttet tiltakene som helsedepartementet har foreslått.

Terje Aspdahl

Publisert 3. desember 2020 07:21

MADRID

Dette inkluderer portforbud under høytiden unntatt ved familiesammenkomster.

Helseministeren Salvador Illa understreket nødvendigheten av tiltakene og presiserte at han ikke ville skape splittelse og splid da han la frem planene.

Blant de godkjente tiltakene skal de utsette portforbudet til klokken 01.30 på julaften og nyttårsaften. Stengingen av regionene vil opprettholdes, unntatt for familie og nære venner.

Antall personer i samme selskap er begrenset til 10 og man regner barn og voksne på samme måte. Dette gjelder fra 23.12.20 til 06.12.20 og kun direkte reise mellom bostedene. Man vil ikke trenge noen spesiell dokumentasjon, men myndighetene appellerer til den enkeltes ansvarsfølelse.

Ministeren var veldig klar når han mente at avtalen kan oppsummeres i en setning:

– I julen holder vi oss hjemme og begrenser alle unødvendige reiser.

Madrid er den eneste regionen som stiller seg uenig i tiltaket og begrunner det med at det vil være umulig å kontrollere det hele.

Catalonia har avstått fra å stemme og begrunner det med at dette må avgjøres selvstendig av hver region.

Kanariøyene og Balearene er unntatt fra anbefalingen i egenskap av å være isolerte øyer, og vil få egne tiltak som vil bli kunngjort i løpet av de kommende dagene.

Når det gjelder sammenkomst med familie og nære venner gjelder dette kun for 24., 25., 31. desember og 1. januar. Og det legges vekt på at det anbefales at det kun skjer med medlemmer av samme husstand, og høyst to husstander.

På julaften og nyttårsaften er portforbudet utsatt til klokken 01.30 og her tillates det kun direkte hjemreise. Videre ber de studenter som skal hjem under julen, å begrense sosialt samvær og utvise ansvarlighet.

Ministeren gjorde det klart at avtalen er av juridisk bindende karakter og at den er definert under unntakstilstanden som gjelder frem til 9. mai.

Videre gjentar han sin oppfordring til publikum om å overholde tiltakene med å unngå folkemengder.

– Alle må ta ansvar så antall smittede fortsetter å gå ned, sa han.