Slapp bot for å ha brukt mobil under bilkjøring

Dommer etterlyste bevis.

Spaniaavisen

Publisert 17. september 2014 21:52

MADRID

Ifølge en dommer i Madrid er det ikke alltid en politimanns ord er det samme som et bevis.

En bilfører ble bøtelagt med 200 euro av en betjent i lokalpolitiet i Madrid for å ha kjørt mens han snakket i en håndholdt mobiltelefon.

Anmeldelsen ble ikke kunngjort umiddelbart og det er et brudd på vegtrafikkloven i Spania. Det forelå heller ingen bevis i saken, kun anmeldelsen fra betjenten.

Bilføreren nektet bestemt for at han hadde brukt mobilen under kjøreturen.

Dommeren mente at kun å stole på betjentens anmeldelse, som han heller ikke hadde ratifisert, ville være å krenke rettsprinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.