Slakter søppel- og renholdservicen i Orihuela Costa

Kommunen får gjennomgå i en ny spørreundersøkelse.

Terje Aspdahl

Publisert 24. september 2020 09:30

ORIHUELA COSTA

I en rapport utarbeidet i slutten av august av AVCRL (Asociación de Vecinos Cabo Roig y Lomas), er Orihuela kommune slaktet for ikke å gi et tilfredsstillende nivå på søppel- og renholdstjenestene til beboerne i Orihuela Costa.

Nesten 400 personer svarte på undersøkelsen, der hele 81 prosent av de spurte (320 personer) oppgir at tjenesten er dårlig eller svært dårlig.

Kritikken er rettet mot gaterengjøring, innsamling av søppel og vedlikehold av parkanlegg. Her er alle resultatene gradert som utilfredsstillende. Bare strendene, sikkerhet og offentlig belysning oppnådde en tilfredsstillende gradering. Strendene oppnådde høyeste poengsum i hele undersøkelsen, men også der var raten 5,6/10.

På bunnen av skalaen er fjerning av ugress og rydding av avfall med 2,8/10, mens gaterengjøring og vedlikehold av parkanlegg oppnådde en rate på 3,3/10. Innsamling av avfall, resirkulering og hageavfall oppnådde henholdsvis 4,4, 3,9, og 3,6.

Svarene bekrefter den oppfatningen som det store flertallet av beboerne har, nemlig at kommunen yter en svært dårlig tjeneste. Kvaliteten på arbeidet reduseres ytterligere i sommermånedene med innrykket av de mange ferierende. Her er det behov for forsterkninger både i personell og på utstyr.

Beboerne er frustrerte fordi alle politikerne lover at det skal bli bedre, særlig da foran valg, men situasjonen forblir den samme uansett hvem som vinner valget.

Det er også frykt for at det skal bli en enda større belastning på tjenestene siden det i sommer ble innvilget tillatelser for å planlegge for 600 nye boliger og salget av tre kysteiendommer med tillatelser til boligbygging i områdene Las Colinas, La Cuerda og El Garbanzuelo.

Beboerne mener at de glansede bildene som politikerne bruker i valgkampen ikke samsvarer med den reelle situasjonen.

Rapporten som er tilgjengelig på Facebook-siden til foreningen, ble sendt til ordføreren og andre nøkkelpersoner i forrige uke da ble det bedt om at det iverksettes hastetiltak for å rette opp problemene som ble avdekket i undersøkelsen. 

Foreningen la vekt på at kommunen ikke kunne fortsette å ignorere beboernes begjæringer på ubestemt tid.