Skylder apotekene i Alicante-provinsen 150 millioner euro

Provinsmyndighetene har ikke gjort opp for seg - nå kan det bli nye streiker.

Spaniaavisen

Publisert 6. mai 2013 18:15

ALICANTE

Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante (Cofa), organisasjonene til apotekene i Alicante-provinsen, hevder at apotekene i Alicante fortsatt har 150 millioner euro til gode fra staten.

Beløpet gjelder utbetalinger og subsidier for september, oktober og november 2012 samt februar og mars inneværende år. Det vil med andre ord si at apotekene fikk utbetalt sine overføringer i desember 2012 og januar i år.

Myndighetene i Valencia-regionen sier de skal gjøre opp for seg den 15. mai og resten den 30. mai når det gjelder årets utbetalinger. Resten av den utestående gjelden skal betales innen utgangen av juni.

Dette tror presidenten i Cofa lite på og han utelukker ikke streiker i nær forestående fremtid. Valencia-regionen er den eneste regionen i Spania der apotekene ikke har fått sine utbetalinger fra staten.

Apotekene kan komme til å droppe innkjøp av enkelte medisiner som følge av mangelen på betaling fra myndighetene.