Henrik Wiik-Hansen er nabo til gangveien på Cabo Roig.
Arkivet

Skuffet og oppgitt over kommunen

Kommunen sier ar de ønsker et økonomisk oppgjør i all minnelighet med eierne og har startet prosessen med å ekspropriere en 30 meter lang strekning ved Aguamarina på Orihuela Costa. Eierne i urbanisasjonen Bellavista I protesterer og foreslår en annen løsning, skriver Informacion.


ORIHUELA COSTA

Den 30 meter lange strekningen av strandpromenaden var privat fram til 2015. Det året ble den åpnet etter at en domstol avviste eiernes klage på at kommunen ville åpne for allmennheten. Imidlertid ga en domstol i Elche (Juzgado Contencioso Administrativo) eierne medhold i 2016 og slo fast at promenaden er på Residencial Bellavista I sin eiendom som aldri har vært offentlig.

I mai 2017 slo Costas fast at det foreligger en heftelse som gir rett til passasje. Kystmyndighetene sa at eierne derfor ikke kan stenge gangveien. Slik står saken fortsatt og gangveien er åpen, selv om saken fortsatt verserer for domstolene.

Kommunen vil gjerne komme fram til en økonomisk avtale med eierne i Bellavista I, for å få ekspropriert denne delen av strandpromenaden. -Jeg har allerede gitt en ordre om at eksproprieringen skal utføres, men jeg tror at løsningen må gå gjennom en økonomisk avtale slik at denne delen av promenaden blir i kommunalt eierskap, sier byråd Rafael Almagro. 

Han legger til at om det ikke blir en overenskomst med eierne vil prisen bli fastsatt av retten, noe kommunen ikke ønsker.

Eierne i Bella Vista I er motstandere av ekspropriasjonen og fremmer et annet alternativ. De vil gi fra seg skråningen under gangveien, som også er deres eiendom. Der mener de kommunen kan bygge gangveien som forener Aguamarina med Cabo Roig og de kan fortsatt ha sin private gangvei stengt. 

De har brukt et arkitektkontor som har regnet ut at kostnadene for kommunen vil være rundt 700.000 euro for ekspropriasjon av eiendommen. Om kommunen derimot bygger gangveien der eierne ønsker  vil prisen være 200.000 pluss I.V.A.

Talsmann for urbanisasjonen Bella Vista I er norske Henrik Wiik-Hansen (46). Han er sterkt uenig og er både skuffet og oppgitt over kommunen som gjemmer seg bak Costas.

– Det koster kommunen mindre å bygge en ny gangvei nedenfor våre hus enn å ekspropriere gangveien som er privat, sier Henrik Wiik-Hansen. Hele saken har vært en stor påkjenning helt siden ordføreren kom hit til noe vi trodde skulle være et møte. Men han hadde med seg en bulldozer og Policia Local. Hadde vi visst bedre den gangen kunne vi stoppet han ved å ringe Guardia Civil siden kommunen ikke hadde noen rett til å rive ned muren foran passasjen - noe vi fikk bevist gjennom medhold i retten i 2016.

– Ferieboligen vår har tapt seg i verdi og vi har kostet på mye penger for å skjerme oss best mulig mot innsyn, noe kommunen ble pålagt å betale. De pengene har vi heller ikke sett noe til. Vi har heller ikke samme gleden av boligen nå som det går cirka 2000 personer gjennom hagen din hver dag gjennom sommersesongen. Passasjen er kun 90 centimeter på det smaleste, og folk vi har snakket med sier de føler at de kommer hjem til noen når de passerer her.

Les mer om:

Nyheter