Skrinlegger planer om 11.000 nye boliger

Regionsmyndighetene stopper gigantprosjekt på Costa Blanca.

Spaniaavisen

Publisert 29. januar 2014 13:58

VALENCIA/ALMORADI

De finner det ikke prosjektet levedyktig, og vil ikke endre status for det 43.000 mål store området og vil dermed beholde status som ikke-utbyggbare tomter.

Utbyggingen var tenkt gjort i tre forskjellige området i kommunen, et midt i jordbruksområdet i Almoradi, og to nærmere sentrum.

Kommunen som i dag har 20.000 innbyggere ville vokst med 50.000 mennesker om prosjektet hadde blitt gjennomført.

Myndighetene mener kommunens planer ikke holder for en levedyktig vekst. De mener at det heller ikke er tatt hensyn til innvirkningene utbyggingen vil ha på naturressursene.

En boligutbygging av disse dimensjonene ville kreve en storstilt utbygging av infrastruktur som veier. I følge myndighetene i Valencia er det heller ikke tatt hensyn hva virkningen ville være av en slik stor utbygging av infrastrukturen.