Skiltmangel i Orihuela Costa

Gateskilt mangler på utallige veier - nå skal det bli bedring.

Spaniaavisen

Publisert 13. april 2013 07:34

ORIHUELA COSTA

Nå har Orihuela Costas kommuneledelse satt ned en gruppe som skal sjekke opp alle gatene i kommunen. Fire teknikere skal i to biler kjøre rundt i alle gatene for å sjekke hvilke gater som ikke har navnskilt.

Kommuneledelsen med byråd Martina Scheurer i spissen, ber nå sine innbyggere om hjelp.

Det er ikke sikkert at de fire teknikerne klarer å spore opp alle gatene, så nå ber de sine innbyggere melde fra til kommunen hvis de vet at gaten deres ikke har navnskilt.

Kommuneledelsen vet ikke omfanget av skiltmangelen. De sier det kan være et titall gater som mangler, et hundretalls eller enda mer. Det kommer uansett til å bli kostbart for kommunen å sette opp de nye navnskiltene.