Skattesvindel koster hver innbygger 2000 euro i året

90 milliarder euro unndras skatteetaten årlig.

Spaniaavisen

Publisert 24. mai 2013 06:31

MADRID

Spanske skattemyndigheter hevder at det er den vanlige lønnsmottaker som betaler regningen for alle de selvstendig næringsdrivende og forretningsmenn som unndrar store beløp i skatt årlig.

Man mener at 90 milliarder euro unndras beskatning – eller omkring 20 prosent av brutto nasjonalprodukt. Dette er årsaken til at Spania har en av de høyeste skattenivåene i Europa for middelklassen.

Legger man denne regningen ut på den vanlige lønnsmottaker som ikke har mulighet til å unndra penger, blir dette en kostnad på 2000 euro i året for hver innbygger i Spania.

Sagt på en annen måte: Hadde ikke så mange operert med sorte penger ville hver lønnsmottaker i Spania fått en årlig skattelette på 2000 euro. Det varierer også på i hvilken region man bor når det gjelder ekstraregningen på skatten.

Innbyggerne i La Rijoa betaler cirka 2776 ”for mye” i skatt, mens man kun betaler 1113 euro i Extremadura.