Skattelette for flyselskaper som bringer flere turister

Statsminister Zapatero prioriterer turistsektoren.

Spaniaavisen

Publisert 13. mai 2009 20:30

MADRID

På den andre dagen i debatten om rikets tilstand i Kongressen presenterte statsministeren en ny plan for å få fart på turistsektoren, som er nøkkelen til spansk økonomi. Flyselskaper som får flere turister til landet vil slippe flyplassavgiften.

Regjeringen vil betale skatten på vegne av alle passasjerer i flyselskaper som frakter flere i andre halvdel av 2009 enn for samme tidsrom i 2008. I planen inngår også økt støtte til beboere på Kanariøyene i form av økt subsidiering av flybilletter mellom øyene og fastlandet på 30 prosent. I dag er subsidieringen på 15 prosent.

CEOE arbeidstakerorganisasjon mener at Zapatero går i riktig retning. Skatteletter for små og mellomstore bedrifter som ble annonsert første dag, betyr mye.

På Kanariøyene har borgermesteren på Tenerife lovet en ekstra hjelp til de 1800 familiene som er rammet av arbeidsløshet. De vil få hjelp til mat, medisiner, vann og strøm. Dette gjelder de som har søkt om dette før 10. februar. Søknadene som er mottatt etter denne datoen vil få en rask behandling.