Skal selge Orihuela Costas siste store strandnære tomteområde

Kan bli brukt til nye boligprosjekter.

Spaniaavisen

Publisert 12. oktober 2012 09:41

ORIHUELA COSTA

Minst to store selskaper har lagt inn bud på landområdet ved kysten, og det regjerende partiet PP vil i nær fremtid avgjøre hvem som får tilslaget. 

Allerede mandag skal kommunen åpne de to konvoluttene med budene i og kunngjøre hvem som har det høyeste budet.

Tomten er det siste store kystnære landområdet Orihuela Costa har til utbygging. Kommunen regner med å tjene cirka 13 millioner euro på salget og ringvirkningene.

Det har vært store diskusjoner om hvorvidt denne tomten skal brukes til utbygging eller om den skal være et grøntområde. Men nå har PP fått viljen sin, og det blir bygd ut.