Skaff deg bevis hvis du reiser til utlandet med dyre gjenstander

Her er tollernes anbefaling.

Terje Aspdahl

Publisert 21. august 2015 16:14

OSLO/COSTA BLANCA

Hvis du skal ha med deg spesielt dyre gjenstander til utlandet bør du skaffe deg et legitimasjonsbevis. Legitimasjonsbeviset dokumenterer at du hadde med deg den dyre gjenstanden da du reiste fra Norge.

Og da kan du ta med deg gjenstanden(e) toll- og avgiftsfritt tilbake til Norge.

Tollvesenet kan ved innreisen be deg dokumentere at du hadde gjenstanden(e) med da du reiste fra Norge. Beviset kan du også benytte ved senere utenlandsopphold hvis du har med deg en eller flere av de samme gjenstandene.

Tollvesenet opplyser at legitimasjonsbeviset må attesteres før du reiser.

Beviset kan du laste ned her.