Sjømannskirken sliter økonomisk

Skylder på at statsstøtten har stått stille de siste ti årene.

Spaniaavisen

Publisert 29. oktober 2011 05:55

I 2010 måtte Sjømannskirken redusere staben sin med åtte stillinger på grunn av dårlig økonomi. Staten betaler en tredjedel av budsjettet til Sjømannskirken. De resterende to tredjedelene må de forskjellige stasjonene ta inn selv i form av gaver, sponsorer og egenaktivitet.

Ifølge generalsekretær Audun Myhre har støtten fra staten vært uendret de siste ti årene, selv om arbeidsmengden har økt med 40-50 årsverk.

– Det blir stadig vanskeligere å få inn penger fra private givere. Derfor håper vi at staten vil øke sitt bidrag til jobben vi gjør blant nordmenn i utlandet, sier Audun Myhre til NKR.no.

Her finner du hjelp i vår bransjeguide – telefonnummer og hjemmesider til næringsdrivende på Costa Blanca

I april ga Myhre klart beskjed til kirkene i Spania om at de må regne med å bidra mer til fellesskapet enn andre kirker. Dette på grunn av deres store menigheter.

– Sjømannskirkene i Spania har et veldig godt driftsgrunnlag. Fremover kommer vi til å gi dem enda mer ansvar for finansieringen av egen drift. I og med at inntektene våre fra salg via telefon reduseres kraftig, må vi kompensere dette på en eller annen måte. Da må stasjonene som har et godt driftsgrunnlag og som er ressurssterke, være med å bidra med mer til fellesskapet. Det vil si stasjoner som sliter med å få inn penger, sa Audun Myhre til Spaniaavisen.