Sjokktall om spansk rusmisbruk

# Prøver kokain som 16-åringer. # Begynner med sigaretter og alkohol som 13-åringer.

Spaniaavisen

Publisert 9. mai 2009 09:28

I følge regjeringens talskvinne for nasjonal narkotikaplan, Carmen Moya, ligger gjennomsnittsalderen for de som prøver kokain mellom 16 og 17 år. Ungdommen starter enda tidligere med tobakk og alkohol, nemlig i en alder av 13,7 år.

Under en kongress i Gijón i Asturias understreket Moya faren ved narkotika, inkludert tobakk og alkohol, og advarte mot å trivialisere narkotika og narkotikabruk.

I følge Moya må man prioritere å få ned omfanget av narkotikabruk. Når det gjelder de skadelige effektene, påpekte hun viktigheten av forebygging. Dette har regjeringen avsatt én million euro til.

Les også: Brukte pensjonister som narkokurerer

– Etter mange år med sterk økning av bruk av narkotika, ser vi nå en nedgang i Spania. Dette går hånd i hånd med større kunnskap og forståelse for farene ved disse stoffene, sa Carmen Moya.

Én av hovedgrunnene til at trenden er snudd, synes å være at narkotika nå blir behandlet ut fra et helsesynspunkt, heller enn et spørsmål om lovlighet og orden.

Les også: 42 delers servise inneholdt 20 kilo kokain

Helseministeren i Asturias, Ramón Quirós mener det fremdeles gjenstår mye arbeid. Da han ble spurt om sin oppfatning om lovgivingen rundt mildere stoffer, uttalte ministeren at nulltoleranse som praktiseres i enkelte land, som USA, har vist seg å være ineffektivt. Det beste er å sørge for at folk er godt informert, slik at de kan ta sine egne bevisste valg.