Sjokktall om alkoholvanene i Alfaz del Pi

Ungdom debuterer med alkohol når de er 11,5 år i kommunen nord på Costa Blanca.

Spaniaavisen

Publisert 18. august 2011 14:26

COSTA BLANCA

Med andre ord: I gjennomsnitt smaker ungdom, eller skal vi heller si barn, alkohol for første gang når de går i 6. klasse. Dette er unike tall på landsbasis i Spania.

Alfaz del Pi ligger langt under landsgjennomsnittet på 14,3 år for når ungdom "debuterer" med alkohol. Av disse er 24 prosent fulle minst én gang i måneden.

Denne våren ble en stor undersøkelse gjennomført i skolene rundt om i hele landet. Der viste det seg at ungdom, eller barn, begynner å drikke alkohol når de er 14,3 år i Spania.

Tallene for hele Valencia-regionen er på 13,4 år, mens altså kommunen Alfaz del Pi ”topper” statistikken med 11,5 år for sin alkoholdebut.