Sjelden plante stopper boligutbygging ved strandkanten

Myndighetene freder Orihuela Costa-område.

Spaniaavisen

Publisert 28. oktober 2014 10:42

ORIHUELA COSTA

Miljøavdelingen i Valencia-regionen erklærer fredning av 2,96 dekar av det 3,51 hektar store området i Carla Mosca (Orihuela Costa) for å bevare en sjelden plante.

Departementet for infrastruktur, planlegging og miljø legger vekt på at det i dette området er en betydelig bestand av den svært sjeldne plantearten Jarilla de cabeza de gato (Helianthemum caput-felis).

Fredningskravet ble for over et år siden fremmet av miljøpartiet Los Verdes – De grønne – i Orihuela og vedtatt i kommunestyret.  

Manuel Gallud, talsmannen for Los Verdes, uttaler at han er er fornøyd med vedtaket, men mener at et enda større område bør bli fredet for å verne den truede plantearten. Bystyret arbeider nå med å påklage vedtaket til departementet. 

Målet er å sikre plantens bevaring og eksistens å hindre utbygging av 1500 boliger i det som regnes som det siste uberørte hjørnet av Orihuela Costa.

Ifølge miljøvernere er den sjeldne sneglearten Tudorella Mauritanica en annen grunn til å bevare området.