Sjelden plante kan stoppe gigantisk boligprosjekt

I Orihuela Costa.

Spaniaavisen

Publisert 17. januar 2014 10:32

ORIHUELA COSTA

Planleggingen av inntil 2500 boliger på Cala Mosca fortsetter på tross av massive protester, utredninger og rapporter for verne det siste grønne området på Orihuela Costa-kysten.

Men nå vil Miljøverndepartementet bruke 9000 euro på en rapport som begrunner at området bør vernes på grunn av den sjeldne planten Helianthemum caput – felis som er beskyttet under europeisk miljørett.

Universitetet i Murcia har blitt forspurt om å gjøre jobben. Rapporten skal benyttes for å søke EU-midler til et miljøprosjekt på mellom en halv og en million euro som skal vare i en periode på to til fem år.

Her finner du 60 bedrifter og næringsdrivende som står klar til å hjelpe deg – sjekk ut vår bransjeguide

Hensikten med miljøprosjektet er å kartlegge områder også i andre kommuner hvor denne arten vokser og å koordinere arbeidet mellom kommunene for å beskytte og verne den sjeldne planten. 

Men fremfor alt vil byen ha et nytt argument for å stanse boligprosjektet, og samtidig få et viktig verktøy for miljøpolitikken på kysten som er en av de viktigste kravene fra de mer enn 33 000 innbyggerne. 

Ved tildeling av EU-midler vil området bli vernet og boligbyggingen stanset.

Tidligere har tusenvis av underskrifter blitt samlet inn for å stoppe utbyggingen av Orihuela Costas siste strandsone.