Sjekker strømforbruket for å avsløre ulovlig utleie

Et tettere samarbeid med el-selskapene kan bidra til å avsløre ulovlig boligutleie i Spania. 

Spaniaavisen

Publisert 12. november 2008 19:33

MADRID

Spanske skattemyndigheter fikk fra 31. oktober utvidet mulighet for å kontrollere skatteunndragelser. Regjeringen vedtok en ny lov som skal lette arbeidet med å finne ut av den reelle bruken av boliger. Dette innebærer blant annet et tettere samarbeid med elektrisitetsselskapene.

Les også: Uaktuelt å øke strømprisene

Skattemyndighetene (Hacienda) skal få tilgang til detaljerte opplysninger fra el-leverandørene. På den måten kan man finne ut om boliger som er kjøpt som hovedbolig, virkelig er det. Mange oppfører boligen som hovedbolig for å kunne få skattefradrag, selv om man bor et annet sted.

På samme måte kan man ved å kontrollere boliger med mistenkelige regninger, finne ut av ulovlig utleie. En annen form for skatteunndragelse er det når ikke-residente bor i Spania hele året. Disse betaler skatt i hjemlandet og ikke til Spania.

Les også: Boliglånene blir dyrere

En ikke-resident skal i utgangspunktet oppholde seg mindre tid i Spania enn i hjemlandet. I motsatt fall er man skattepliktig i Spania. Men forholdet mellom Spania og Norge er for eksempel slik at man ikke skal dobbeltbeskattes. Man skal altså skatte til et av landene, og det vil normalt si det landet man bor mest i.

En annen effekt av loven er at man kan oppdage ubebodde boliger. Det vil kunne være nyttig med tanke på bøtelegging av slike forhold i framtida. I dag er det rundt 1,5 millioner som oppgir at de mottar betaling for utleie. Det betyr 12,4 milliarder skatteeuro i året.