Sjekker støynivået i Torrevieja

Bruker en halv million kroner på kartlegging og forslag for å redusere støyen.

Spaniaavisen

Publisert 10. mars 2009 08:45

TORREVIEJA

Ordfører Pedro Hernandez Mateo fortalte i forrige uke at et selskap er utpekt til å gjennomføre en støykartlegging i Torrevieja. Kartleggingen vil koste nesten 57.000 euro og er i tråd med anbefalinger fra EU.

Det finnes mange typer forurensninger som påvirker miljøet, og den som folk flest merker mest til er støy. Når innbyggertallet øker, påvirker støyproblemene folks livskvalitet.
Anbefalingene fra EU ble vedtatt i 2002, og går ut på at støykartlegginger skal foretas for større veier, industriområder, flyplasser og jernbanetrafikk i områder med en befolkning på over 250.000.  Dette ble senere fulgt opp med videre studier for mindre byer. 

Det er ikke nok å kartlegge, man skal også komme opp med forslag for å redusere støyproblemene. Kartleggingen skal gjennomføres både på dagtid og om natten. Ett av tiltakene kan være å reise støygjerder langs veiene. Støykartene kan ses på internett, også med engelsk tekst. www.cedex.es/egra er nettadressen.

De estimerte utgiftene for å redusere støy etter første fase av kartleggingen, beløper seg til 230 millioner euro.