Sjåfører over 65 år er harde på gassen

Viser ny spansk undersøkelse.

Spaniaavisen

Publisert 15. februar 2013 11:27

MADRID

Ifølge en ny rapport fra Royal Automobile Club de Espana (RACE) og forsikringsselskapet Liberty får sjåfører over 65 år flere bøter av spansk politi for å ha kjørt for fort i trafikken enn yngre sjåfører.

Rapporten viser også at sjåfører over 65 år også er overrepresentert i statistikken over dødsulykker i trafikken.

Eldre mennesker foretrekker også å kjøre egen bil i stedet for offentlig transport. Men sjåførene over 65 år er flinkere enn yngre sjåfører til å la bilen stå i dårlig vær og om nettene, viser det seg.

Finn hjelp i vår bransjeguide her

Aldersgruppen mellom 65 og 75 år står for 500 dødsfall i året på spanske veier. De mellom 75 og 85 år har bare 108 dødsfall i trafikken.

Personer over 65 år utgjør 17 prosent av hele Spanias befolkning. De er 12 prosent av alle sjåfører og står for hele 23 prosent av alle dødsulykker i trafikken.

Ifølge undersøkelsen bruker over to tredjedel av sjåførene over 65 år medisiner daglig. En tredjedel av disse hadde ikke peiling på om medisinene var farlige å kombinere med bilkjøring.