Sigarettsalget har falt nesten 20 prosent i Spania

Røykeloven og finanskrisen årsak.

Spaniaavisen

Publisert 8. august 2011 20:55

COSTA BLANCA

I løpet av første halvår har sigarettsalget her i Spania gått ned med hele 19,43 prosent.

Størst markedsandel har Marlboro med 12,75 prosent., foran Winston med 11,55 %.

Samtidig som sigarettsalget stuper, øker salget av rulletobakk. På årets første seks måneder har det økt med 325 prosent. Dermed kan det se ut som det er en kombinasjon av en strengere røykelov og finanskrise som ligger bak det endrede markedsbildet.