Setter ned fartsgrensene på spanske veier

Bare motorveiene slipper unna.

Spaniaavisen

Publisert 23. januar 2013 07:14

MADRID

Innenriksminister Jorge Fernández Díaz informerte tirsdag om at regjeringen har besluttet å sette ned fartsgrensene på alle spanske veier fra 100 km/t til 90 km/t.

Dette gjelder alle riksveier som N-332 og liknende. Motorveiene slipper unna reduksjonen.

Fernández Díaz sier dette gjøres for å få ned ulykkestallene. Hele 77 prosent av trafikkulykkene i Spania skjer på det man kaller kategori to-veier.

Når det gjelder motorveiene i Spania sier innenriksministeren at regjeringen vurderer å øke fartsgrensene der fra 120 km/t til 130 km/t. Men denne økningen vil ikke gjelde på samtlige motorveier.

Man vil ta hensyn til trafikkmengden, veidekket og værsituasjonen.