Ser på velferdsordningene til nordmenn i utlandet

Regjeringen vil dekke helseutgifter utenfor Norge.

Spaniaavisen

Publisert 8. mai 2009 12:22

COSTA BLANCA

Oppdatert: 11:23
– Regjeringen satte sist fredag ned et utvalg som skal se på de norske velferdsordningene i en tid med stadig mer inn- og utvandring fra Norge. Utvalgets arbeid blir viktig for nordmenn bosatt i Spania, forteller statssekretær Jan-Erik Larsen ved statsministerens kontor til spaniaavisen.no.

Larsen sier videre at en av grunnene til at dette utvalget nå blir opprettet, er de mange innspillene som har kommet vedrørende velferdsordninger for nordmenn bosatt i Spania. Arbeiderpartiet vil også ta opp dette med skolesituasjonen for nordmenn i Spania.

Statssekretæren har selv hatt leilighet i Pilar de la Horadada i mer enn ti år, og har selv hatt barn i den norske skolen i Rojales. Derfor vet Larsen mye om nordmenns vilkår i Spania.

– Utvalget skal belyse alle velferdsordningene fra trygd og pensjon, via helsestell og omsorg, til utdanning og barnevern, sier Larsen.

Regjeringen foreslår blant annet en ny refusjonsordning som vil gjøre det lettere å få dekket utgifter til helsehjelp i utlandet. Den vil gjelde i alle EU/EØS-land og vil omfatte helsehjelp utenfor sykehus.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet vil refusjonsordningen bety økt valgfrihet for pasienter når det gjelder hvor de vil motta legebehandling utenfor sykehus. Dette vil omfatte blant annet behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor og tannlege i den utstrekning slik behandling dekkes av det offentlige i Norge.