Sender 693 mill. kr. til pensjonsmottakere i Spania

Pensjonsmottakere i Spania mottok 693 millioner kroner - i snitt 146.000 kroner - fra den norske stat i fjor.

Terje Aspdahl

Publisert 30. september 2008 10:06

TORREVIEJA

I alt 4735 nordmenn med tilhold i Spania mottar ulike pensjoner fra Norge. En ny oversikt fra Nav viser at den typiske mottakeren av pensjonsutbetalinger ikke befinner seg i Spania, men i Sverige.

De fleste pensjonsmottakerne utenfor Norge bor nemlig i Sverige. Ved utgangen av 2007 var det registrert 14740 mottakere av norsk pensjon i Sverige. Hovedårsaken er at Norge utbetaler større eller mindre pensjoner til svensker som har jobbet eller bodd i Norge og har opptjent pensjonsrettigheter.

I følge Nav har Spania holdt stand på en tredjeplass over antall mottakere av pensjon fra Norge de siste åtte årene. I fjor var det 4735 personer som mottok pensjon, mens USA ligger på en andreplass (6976) og Danmark (4206) på fjerdeplass. Den største prosentvise økningen i antall mottakere av norske trygdeytelser finner vi i Thailand. Her har antallet steget med 96 personer fra 2006 til 2007. Det tilsvarer en økning på 19,3 prosent. Totalt er det nå 592 personer som mottar en eller annen form for pensjon i Thailand.

Nav ber folk sjekke medlemskapet i foletrygden hvis man skal jobbe i utlandet. Dette gjelder også hvis man skal bo i utlandet i mer enn 12 måneder. Medlemskapet går ikke på statsborgerskap og er heller ikke automatisk.

– Så lenge man bor og jobber i Norge er det ikke noe problem, da er man automatisk medlem av folketrygden. Men tar man jobb i utlandet opphører medlemskapet i folketrygden. Personer som oppholder seg i utlandet i mer enn seks måneder i året, mister som hovedregel medlemskapet i folketrygden, opplyser NAV.