Seks til sykehus etter å ha spist hasjkake

Tilstanden alvorlig for to av dem.

Spaniaavisen

Publisert 16. februar 2014 10:03

MADRID

De seks, alle studenter ved Universidad Alfonso X El Sabio i Madrid, ble lagt inn på sykehuset søndag morgen med forgiftning.

De skal alle ha spist av en kake som inneholdt hasj.

Tilstanden til to av studentene betegnes som alvorlig.

Alle er i alderen mellom 19 og 22 år.