Santa Pola ber om firefelts N-332

Det er ikke ofte at politikerne er helt enige i en sak, men når det gjelder å få firefeltsvei forbi Santa Pola er lokalpolitikerne skjønt enige.

Spaniaavisen

Publisert 5. juni 2014 08:55

SANTA POLA

Partido Popular, Sosialistene, Comromis og Esquerra Unida står nemlig enstemmig bak kravet om en utvidelse av ulykkesveien.

Senest i mai var det en dødsulykke ved Gran Alacant, og i løpet av fjoråret var det hele 22 ulykker med personskader og 55 biler innblandet.

Nasjonalveien 332 er eneste mulige ankomstvei til kommunen, og lange køer og forsinkelser er dagligdags ifølge politikerne i kommunen. Men køer er ikke det viktigste, veien er så smal at unnamanøvre i gitte situasjoner er vanskelig, om ikke umulig. 

Ved de to avkjøringene til Santa Pola, til sentrum og til Playa Lisa, er bilførere avhengig å bruke et midtfelt, for så å krysse den sterkt trafikkerte veien, med den risiko det medfører.

Lokalpolitikerne ønsker derfor også av- og påkjøringsvei ved det gamle Hotel JM. De ønsker også et aksellerasjonsfelt ved Gran Alacant, og en løsning på av- og påkjøringen fra N-332 i retning Playa Lisa.