Samtalene med flygelederne brøt sammen

Har hatt diskusjoner med flyplasseieren hver dag i to uker.

Spaniaavisen

Publisert 1. februar 2011 06:36

MADRID

Den tidligere arbeidsministeren Manuel Pimentel blir mannen som skal forsøke å få til en løsning som AENA og spanske flygeledere kan leve med.

Pimentel har måneden på seg til å løse tvisten om arbeidsbetingelsene som har pågått i over et år. Men siden man ble enig om lønn og arbeidstid i august, skyldes uenigheten andre forhold.

Flygelederne og AENA har gjennomført møter hver dag i to uker – uten å komme til enighet.