Salgsprosessen for Oslos Altea-tomt satt på vent

Klager er årsaken.

Spaniaavisen

Publisert 9. januar 2014 12:33

ALTEA

Oslo kommune sliter med å få solgt sykehjemstomten i Altea nord på Costa Blanca. Byggetillatelsen er påklaget av det politiske partiet CIPAL og klagen er levert inn til kommunen. Samtidig er en dispensasjon (allmennyttighetserklæring/DIC) utfordret rettslig av samme parti.

Det er Valencia-regionen som har utstedt denne allmennyttighetserklæringen og de er således motpart i søksmålet.

– Det er vanskelig å anslå både for oss og for våre spanske rådgivere hvor stor forsinkelse dette kan bety. Vi var i gang med en salgsprosess, og det er denne vi nå har satt på vent til vi har fått litt klarere innblikk i innholdet i klagen og søksmålet, sier kommunikasjonssjef Marte Svenneby i Omsorgbyggs Oslo KF til Spaniaavisen.

Klagen og søksmålet er til vurdering hos hver sin instans for en førstegangsvurdering. Der skal det vurderes om de er åpenbart grunnløse, eller om det kan være noe hold i innholdet slik at de tas inn til behandling.

– Når det gjelder salgsprosessen hadde vi kun gått i dialog med meglere og ikke signert noen avtale. Det blir av den grunn ikke noe økonomisk tap gjennom kontraktsbrudd eller liknende. Per i dag er det ingen andre som jobber med å selge tomten, men vi har på forespørsel sagt at tomten skal selges slik at det i alle fall ikke er ukjent for enkelte, sier Svenneby.